OK.lupa_.jpg

3. SAIOACURRICULUMA ANALISATZEN

Oinarrizko gaitasunen eta Curriculumaren beste elementuen arteko erlazioa


Saio honen gidoia hau da


3. JARDUERA:

Jarduera honetan hauxe aztertuko dugu: nola garatzen diren curriculumeko oinarrizko gaitasunei loturiko irakasgaiaren helburuak (gaitasun gisa adieraziak) ikasmaila bateko eduki-blokeetan zehar, eduki horiei dagozkien ebaluazio-irizpideekin batera.Lan egiteko dokumentua


Euskal Autonomi Erkidegoaren Hizkuntz CurriculumaJarduera honen erantzunak dokumento honeta dauzkazue